REGULAMIN


§ 1 Postanowienia ogólne

Hurtownia internetowa koszulevictorio.pl jest własnością P.H. KOSMOS Krzysztof Kosmowski, podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem: 32766, z siedzibą 15-057 Białystok ul. Zwycięstwa 26, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 9660607115, Regon: 050375652.

§ 2 Składanie zamówień 

1. Ceny towarów znajdujących się w hurtowni są cenami netto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem internetu, telefonicznie lub
drogą mailową.
3. Zamówienia za pośrednictwem hurtowni można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem hurtowni zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z hurtowni potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku
płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.                                                                                                                                                                                                                 7. Każdy produkt oferowany w hurtowni pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.§ 3 Koszty i termin wysyłki 

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Hurtownia poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym  w zakładce WYSYŁKA . Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki "za pobraniem". Przy wyborze opcji płatności "przelew" lub "płatność kartą lub przelewem online" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku
bankowym hurtowni (zwykle 1-2 dni robocze). 
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link WYSYŁKA.  

                                                    

 § 4 Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. 
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy24 lub przelewem na konto bankowe hurtowni

 

§ 5 Procedura reklamacji 

1. Reklamacja dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.) 

2.Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy.
                                                     

  § 6 Zwrot pieniędzy 

Zwroty pieniędzy realizowane są przez hurtownię przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.

 

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właścicel hurtowni przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania klienta drogą elektorniczną. 
4. Data opublikowania regulaminu 2.06.2013r.